با ما با بهره مندی از اساتید بین المللی به مبلغ بسیار مناسب می توانید از این آموزش ها بهره مند شوید.

دوره هزینه
پکیج انواع کاشت – ترمیم –ژلیش- انواع کروم 500 هزار تومان
پکیج مانیکور و پدیکور -طراحی و نصب ناخن مصنوعی -زدن لاک 300 هزار تومان
پکیج مانیکور و پدیکور -طراحی و نصب ناخن مصنوعی -زدن لاک 300 هزار تومان
پکیج مانیکور و پدیکور -طراحی و نصب ناخن مصنوعی -زدن لاک 300 هزار تومان
پکیج مانیکور و پدیکور -طراحی و نصب ناخن مصنوعی -زدن لاک 300 هزار تومان
پکیج مانیکور و پدیکور -طراحی و نصب ناخن مصنوعی -زدن لاک 300 هزار تومان
پکیج مانیکور و پدیکور -طراحی و نصب ناخن مصنوعی -زدن لاک 300 هزار تومان
پکیج مانیکور و پدیکور -طراحی و نصب ناخن مصنوعی -زدن لاک 300 هزار تومان
پکیج مانیکور و پدیکور -طراحی و نصب ناخن مصنوعی -زدن لاک 300 هزار تومان
پکیج مانیکور و پدیکور -طراحی و نصب ناخن مصنوعی -زدن لاک 300 هزار تومان
پکیج مانیکور و پدیکور -طراحی و نصب ناخن مصنوعی -زدن لاک 300 هزار تومان
پکیج مانیکور و پدیکور -طراحی و نصب ناخن مصنوعی -زدن لاک 300 هزار تومان
پکیج مانیکور و پدیکور -طراحی و نصب ناخن مصنوعی -زدن لاک 300 هزار تومان
پکیج مانیکور و پدیکور -طراحی و نصب ناخن مصنوعی -زدن لاک 300 هزار تومان
پکیج مانیکور و پدیکور -طراحی و نصب ناخن مصنوعی -زدن لاک 300 هزار تومان
پکیج مانیکور و پدیکور -طراحی و نصب ناخن مصنوعی -زدن لاک 300 هزار تومان
پکیج مانیکور و پدیکور -طراحی و نصب ناخن مصنوعی -زدن لاک 300 هزار تومان
پکیج مانیکور و پدیکور -طراحی و نصب ناخن مصنوعی -زدن لاک 300 هزار تومان
پکیج مانیکور و پدیکور -طراحی و نصب ناخن مصنوعی -زدن لاک 300 هزار تومان
پکیج مانیکور و پدیکور -طراحی و نصب ناخن مصنوعی -زدن لاک 300 هزار تومان
پکیج مانیکور و پدیکور -طراحی و نصب ناخن مصنوعی -زدن لاک 300 هزار تومان
پکیج مانیکور و پدیکور -طراحی و نصب ناخن مصنوعی -زدن لاک 300 هزار تومان
پکیج مانیکور و پدیکور -طراحی و نصب ناخن مصنوعی -زدن لاک 300 هزار تومان
پکیج مانیکور و پدیکور -طراحی و نصب ناخن مصنوعی -زدن لاک 300 هزار تومان
پکیج مانیکور و پدیکور -طراحی و نصب ناخن مصنوعی -زدن لاک 300 هزار تومان
پکیج مانیکور و پدیکور -طراحی و نصب ناخن مصنوعی -زدن لاک 300 هزار تومان
پکیج مانیکور و پدیکور -طراحی و نصب ناخن مصنوعی -زدن لاک 300 هزار تومان
پکیج مانیکور و پدیکور -طراحی و نصب ناخن مصنوعی -زدن لاک 300 هزار تومان
پکیج مانیکور و پدیکور -طراحی و نصب ناخن مصنوعی -زدن لاک 300 هزار تومان
پکیج مانیکور و پدیکور -طراحی و نصب ناخن مصنوعی -زدن لاک 300 هزار تومان
پکیج مانیکور و پدیکور -طراحی و نصب ناخن مصنوعی -زدن لاک 300 هزار تومان
پکیج مانیکور و پدیکور -طراحی و نصب ناخن مصنوعی -زدن لاک 300 هزار تومان
پکیج مانیکور و پدیکور -طراحی و نصب ناخن مصنوعی -زدن لاک 300 هزار تومان
پکیج مانیکور و پدیکور -طراحی و نصب ناخن مصنوعی -زدن لاک 300 هزار تومان
پکیج مانیکور و پدیکور -طراحی و نصب ناخن مصنوعی -زدن لاک 300 هزار تومان
پکیج مانیکور و پدیکور -طراحی و نصب ناخن مصنوعی -زدن لاک 300 هزار تومان
پکیج مانیکور و پدیکور -طراحی و نصب ناخن مصنوعی -زدن لاک 300 هزار تومان
پکیج آرایشگر مو شینیون و پنج 300 هزار تومان
پکیج پیرایشگر مو- کوتاهی مو- شش مدل پایه و پیشرفته 600 هزار تومان
پکیج آرایشگر مو شینیون و پنج مدل 300 هزار تومان
پکیج کراتین – بوتاکس مو- کراتین صافی و احیا – صافی ژاپنی 400 هزار تومان
پکیج بافت مو پنج 300 هزار تومان
پکیج مش شانه- تکنیک رنگ -مش کلاهی- مش فویل –بالیاژ و دکلراسیون 600 هزار تومان
پکیج مانیکور و پدیکور -طراحی و نصب ناخن مصنوعی -زدن لاک 300 هزار تومان
پکیج متعادل ساز چهره پایه تا پیشرفته 300 هزار تومان
پکیج چهره پرداز کودک 4 مدل چهره پردازی متفاوت 250 هزار تومان
پکیج آرایشگر دائم زنانه ( تاتو ابرو- هاشور ابرو شیدینگ لب وچشم و ابرو 400 هزار تومان
پکیج ریموور تاتو دائم و دکاپاژ 500 هزار تومان
پکیج اکستنشن مژه کلاسیک والیان لیفت و لمینت مژه و ابرو 600 هزار تومان
پکیج آرایشگر عروس اروپایی -عربی –برزیلی- شاین 400 هزار تومان
پکیج آرایش پیرایش(آموزش مبتدی کامل تمام شاخه های آرایشگری کامل جهت دیپلم آرایشگری و کسب جواز) 1000 هزار تومان
پکیج اکستنشن مو -اکستنشن تیپی شاخه ای- کراتین شاخه ای رینگ -اکستنشن دوخت -ترمیم اکستنشن 400 هزار تومان
پکیج پاکسازی پوست شامل اسید درمانی پاکسازی سطحی و عمیق پوست انواع ماساژ و انواع ماسک شناخت انواع پوست 300 هزار تومان
اشتراک گذاری این صفحه