آرایش دائم امکان داشتن ظاهری آراسته رو به طور همیشگی به فرد میده
این روش بر اساس روش پزشکی و علمی طراحی شده
خط چشم دائم و سایه زنی بین مژه ها به چشم ها حالت و جون میده صبحها چشم هامون بدون آرایش رنگ داره و همیشه سر حال به نظر میایم
با خط لب و رژ لب دائم یا همون شیدینگ لبهم میشه برجسته سازی لب را انجام بدیم
و بدون تزریق لب با ایجاد خطای دید و کمیبزرگ کردن لب لبهای درشت تری داشته باشیم و همیشه لبهای خوشرنگ داشته باشیم واز شر سرب رژ لب تامدتی طولانی راحت بشیم