نحوه شکل دادن به موها توسط آرایشگر متبحر کار بسیار سخت و پیچیده ای است که در آموزشگاه آرایشگری و سالن زیبایی نازنین ربانی این کار انجام میشود